Seachtain na Gaeilge & Spraoi Faoin Aer i gCeatharlach

Beidh Seachtain na Gaeilge ‘22 ar siúl i gCeatharlach ó 9ú-22ú Márta. Tar éis dhá bhliain gan imeachtaí beo de bharr srianta na paindéime, tá sceitimíní ar idir óg agus fásta agus iad ag súil le taitneamh a bhaint as na himeachtaí uile ar chlár na féile.

Beidh drámaíocht, spraoicheisteanna, ciorcail chomhrá, scannáin. preabghaeltachtaí, céilithe agus seisiúin gan trácht ar an iarnóin de Spraoi Faoin Aer i lár an bhaile ar Lá Fhéile Pádraig.

Download the Seachtain na Gaeilge Brochure HERE or click on the image below

Seachtain  na Gaeilge brochure


Glór Cheatharlach - INFORMATION BROCHURE!

A brand new information brochure has just been published by Glór Cheatharlach. It contains details of all Irish and bilingual events, activities and services on offer throughout the year in Carlow Town. The brochure is available to download below.Céad Míle Fáilte chuig suíomh idirlín Glór Cheatharlach.

Is eagraíocht áitiúil í Glór Cheatharlach chun an teanga a chur chun cinn anseo i mBaile Cheatharlach. Tá alán eolais ar an suíomh faoin obair a bhíonn ar siúl againn agus faoi na himeachtaí a eagraimid chomh maith le naisc go suíomhanna usáideacha éagsúla atá bainteach le saol na Gaeilge.


Ar an suíomh seo tá eolas ar Chúrsaí Gaeilge, Féilte i gCeatharlach, An Ghaeilge sa Phobal, Clár an tSamhraidh agus an Ghaeilge ins na meáin áitiúla. Chomh maith leis sin tá na scéalta nuachta is déanaí ó thaobh na Gaeilge i gCeatharlach agus eolas ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí inar féidir leat féin páirt a ghlacadh chun do thacaíocht don teanga a léiriú.

Bain taithneamh as!

ri ra

Welcome to the Glór Cheatharlach website.

Glór Cheatharlach is a local organisation aiming to promote the Irish language in Carlow Town. Youll find lots of information on this site about the work of Glór Cheatharlach , the events we organise and also links to other useful web pages connected to the language.

This website contains information on Irish language Courses, Festivals, Irish in the community, summer camps and colleges and information on Irish in the local media. In addition youll find all the latest news on the Irish language in Carlow as well as details of upcoming events and activities which you can participate in and thereby assist the further development of the language in Carlow.

Enjoy!

Dreolín