Féilte / Festivals

Eagraíonn Glór Cheatharlach dhá phríomh fhéile gach bliain i mBaile Cheatharlach, Féile an Fhómhair agus Féile Sheachtain na Gaeilge. Bíonn réimse leathan d’imeachtaí ar siúl go háitiúil mar chuid de chláracha na bhféilte seo. Bíonn deis ag Gaelgóirí an teanga agus an cultúr a cheiliúradh agus bíonn deis ag an bpobal áitiúil páirt a ghlacadh ins na himeachtaí uile chomh maith.

Glór Cheatharlach organises two main festivals in Carlow each year, an Autumn Bilingual festival called Féile an Fhómhair and Seachtain na Gaeilge as part of the St. Patrick’s festival celebrations in March. A wide variety of events take place as part of the festivals each year giving those involved with the Irish language an opportunity to celebrate the language and culture while also affording the local community the chance to enjoy the various events and celebrations.


Féile an Fhómhair (Click here to see this year's Féile an Fhómhair programme)

Is féile dhátheangach í Féile an Fhómhair a bhíonn á reáchtáil i lár Mhí Dheireadh Fómhair gach bliain. Thosaigh an féile seo níos mó na 20 bliain ó shin agus ta sé ag fás ó bhliain go bliain.

Mar chuid den Fhéile bíonn imeachtaí éagsúla ar siúl timpeall Bhaile Cheatharlach ar feadh 10 lá agus cruthaíonn an fhéíle seo atmaisféar iontach ar shráideanna an bhaile. Bíonn meascán d’imeachtaí do gach aois grúpa ar clár na Féile idir drámaíocht, litríocht, ealaíon, ceol, scéalaíocht, cineama, coiméide agus siamsaíocht de gach saghas! Chomh maith leis sin tá nasc ag Féile an Fhómhair le Féile Siúlóid an Fhómair i gcomhar le hOifig Turasóireacht Cheatharlach agus bíonn deis ag daoine siúlóidí a dhéanamh go radhcarcanna éagsúla i gContae Cheatharlach. Is féidir Clár na Féile is déanaí a íoslódáil ón suíomh seo.


Féile an Fhómhair is a bilingual autumn festival which runs for ten days in mid October each year. This festival began over twenty years ago and has been going from strength to strength ever since.

Events are organised in various locations throughout Carlow town as part of the festival programme creating a fantastic festival atmosphere on the streets of Carlow. Events are organised for every age group with drama, literature, art, music, storytelling, cinema, comedy and entertainment of every kind on offer. In addition , Féile an Fhómhair links up with Carlow Tourism for the Carlow Autumn Walking Festival and official walks are organised to many of the wonderful sights and attractions around County Carlow. The latest festival programme can be downloaded from this site.


Seachtain na Gaeilge (Click here to see this year's Seachtain na Gaeilge programme)

Is féile náisiúnta í Seachtain na Gaeilge agus mar cuid de bíonn féile áitiúil anseo i mBaile Cheatharlach i Mí Márta gach bhliain. Bíonn clár iomlán d’imeachtaí oiriúnach do gach aois ghrúpa ar siúl ar feadh seachtaine roimh Lá le Pádraig agus cuireann Mórshúil na Féile críoch spleodrach leis an spraoi.

Seachtain na Gaeilge takes place in Carlow Town every year in the month of March as part of the national programme celebrating St. Patrick’s Festival. An exciting range of events bring the streets alive over ten days leading up to the gala Town Parade on St. Patrick’s Day.

Bíonn Glór Cheatharlach ag iarriadh labhairt na Gaeilge a spreagadh i gconaí, ach go háraithe i rith Seachtain na Gaeilge agus bíonn an-tacaíocht ó daoine agus gnó áitiúla agu usáid a cúpla focal. Chomh maith le imeachtaí cosúil le drámaíocht, ceol, rince agus mórshiúl bíonn imeachtaí éagsúla eagraithe do páistí bunscoile agus daltaí iarbhunscoile le quizeanna, cuairteanna ó filí, scéalaithe agus scríobhneoirí agus deis acu páirt a glacadh i Mórshúil Lá le Phádraig.

Is tasc mór é eagrú Mórshúil lán de ceol, siamsaíocht, dath agus aitmeasféar ó bliain go bhliain agus mar sin tá fáilte roimh aon saghas tacaíocht agus tá sé fíor-tábhachtach go mbíonn daoine ,grupaí agus scoileanna áitiúla sásta páirt a glacadh in san imeacht mór pobal seo.

Is féidir an clár is déanaí do Seachtain na Gaeilge a íoslóidáil anseo.

Seachtain na Gaeilge is an annual national festival and as part of it a local festival is organised in Carlow in March of each year. A full programme of events is on offer to all age groups in the week leading up to St. Patrick’s Day culminating in the town Parade each year.

Glór Cheatharlach are always working toward encouraging the use of Irish but it’s particularly important throughout Seachtain na Gaeilge. There is always great support locally from individuals to businesses using their cúpla focal. In addition to organising events such as dramas, music sessions, dancing and the local parade a number of events are organised for both primary and secondary schools with quizzes, visiting storytellers, poets and authors and the opportunity to take part in the parade.

The organisation of a Parade full of music, entertainment, colour and atmosphere each year is a big task and support from locals is always needed. It’s very important that local people, schools and clubs of every kind give their time and support by taking part in this important community event.

The latest festival programme can be downloaded from this site.