Gaeilge le Chéile

Reddy's Pub Carlow Tá ag éirí go breá le Gaeilge le Chéíle, ár n-oíche shóisialta a bhíonn ar siúl ag 9i.n. ar an gcéad Déardaoin de gach mí. Is óiche neamhfhoirmiúil í seo nuair a bhailaíonn lucht na Gaeilge le chéile ar feadh cúpla uair a’ chloig de chaint is chomhrá trí Ghaeilge. Is i dteach tábhairne Reddys a bhualaimid le chéile go rialta agus ba bhreá linn daoine nua a fheiceáil. Cuirfear an-fháilte roimh éinne gur spéis leis/léi bualadh isteach . Ní rang ná cruinniú atá i gceist ach díreach seans do ghaelgeoirí teacht le chéile chun Gaeilge a labhairt in atmaisféar suaimhneach. Chuirfear fáilte roimh chainteoirí agus fhoghlaimeoirí -bígí linn.

Gaeilge le Chéile is an informal social evening held in Reddy’s bar at 9pm on the first Thursday of every month. The group is growing each month and anyone with an interest in the language is welcome to drop in. The gathering is a social evening and not a class or a meeting but rather it gives those who speak Irish an opportunity to meet with other Gaeilgeoirí and use the language in a relaxed, informal atmosphere. Newcomers are always welcome-bígí linn.


An Club Cultúrtha

Cuirfear fáilte mór roimh chách ag an gClub Cultúrtha do dhaoine fásta ar an gcéad Déardaoin de gach mí ó 7.30-8.30 i.n. i Leabharlann Bhaile Cheatharlach. I measc na n-ábhar a bhíonn faoi chaibidil bíonn Léitheoireacht, Filíocht, DVDanna, Ceol, Taisteal agus aíonna speisialta. Bígí linn agus fáílte.

Glór Cheatharlach welcomes everyone to come along to our Culture Club as Gaeilge for adults on the first Thursday of each month from 7.30-8.30pm in Carlow Town Library. The culture club will include books, poetry, DVDs, music, travel and special guests. All are welcome.


SULT !

Cuirtear céad míle fáilte roimh mhuintir óg Cheatharlach chuig oíche shóisialta trí Ghaeilge-SULT! Tagann daoine óga le chéile ar an Déardaoin deireannach de gach mí ag 9 i.n. i dTeach Dolmain chun taitneamh a bhaint as comhrá agus craic, ceol agus ól trí Ghaeilge agus beidh fíorchaoin fáilte roimh fhir agus mhná óga ins na 20aí, 30aí agus na 40aí.

Is deis iontach í seo do dhaoine le suim sa Ghaeilge í a labhairt go sóisialta agus, chomh maith leis sin, spórt agus spraoi a bhaint as comhluadar a chéile. Bailíonn SULT le chéile ag an mbord Gaeilge díreach taobh istigh den doras i dTeach Dolmain ó 9 a chlog. Bígí linn gan teip ar an Déardaoin deireannach de gach mí.

Adults in their 20’s, 30s & 40s are very welcome to come along to a new night out as Gaeilge-SULT! We get together on the last Thursday of each month from 9pm in Teach Dolmen for drinks & chat, ceol & craic as Gaeilge.

It’s a great opportunity for both speakers and learners to chat as Gaeilge in a relaxed and fun setting. We meet at the Irish table just inside the front door from 9pm on the last Thursday of every month. Bígí linn & fáílte!


Irish Column/ Colún Gaeilge

Bíonn colún ‘Glór Chetharlach’ ins an nuachtán áitiúil i gCeatharlach ‘The Nationalist’ go rialta gach seachtain.Carlow Nationalist Clúdaíonn an colún imeachtaí Glór Chetharlach agus eagraíochtaí áitiúla eile anseo i Baile Cheatharlach. Chomh maith leis sin bíonn nuacht ar an nGaeilge go náisiúnta chomh maith le haltanna ar chúrsaí reatha trí Ghaeilge.

Glór Cheatharlach writes a weekly column in the Carlow Nationalist Newspaper. It covers upcoming events in Carlow being held both by Glór Cheatharlach and other local organisations and also includes news on Gaeilge on a national level in addition to regular articles on all types of current affairs ‘as gaeilge’.