Faoi Glór Cheatharlach / About us

Is eagraíocht áitiúil í Glór Cheatharlach atá tiomanta do chur chun cinn teanga agus cultúr na Gaeilge anseo i gCeatharlach. Oibríonn Glór Cheatharlach le scoileanna, eagraíochtaí, an lucht gnó,daoine áitiúla agus leis an bpobal i gcoitinn chun usáid na teanga a spreagadh agus chun léargas ar an teanga a fheabhsú agus stádas dhátheangach a bhaint amach do Bhaile Ceatharlach. Tá oifig Glór Cheatharlach sa Carlow Gateway Business Centre ar Bhóthar Átha Í, áit a bhfuil an tOifigeach Gaeilge, Emma Whitmore, lonnaithe. Tá fáilte roimh chuairteoirí bualadh isteach san oifig agus beimid réidh chun cabhair a thabhairt. Má bhíonn suim ag daoine páirt a ghlacadh in imeachtaí Ghlór Cheatharlach cuirfear fáilte mór rompu .

Click to Enlarge
From left to right is: Eimear Ní Bhraonáin, Cynthia Ní Mhurchú, Mairéad Ní
Mhadoc, Maria Mhic Dhiarmada, Emma Whitmore, Caitlín Mhic Chártaigh, Kay
Forrest & Bríde de Róiste some of the Board members of Glór Cheatharlach.

Glór Cheatharlach is a local organsiation committed to the promotion of the Irish language and culture in Carlow. We are working in conjunction with many local schools,organisations, businesses and individuals to encourage the use of Irish and to improve the language’s visibility in the town working towards the goal of achieving bilingual town status for Carlow. We are based in an office in Carlow Gateway Business Centre on the Athy Roadin Carlow town where our Development Officer Emma Whitmore can be contacted. Please feel free to drop in and visit us in the office if we can be of any assistance or if you would like to get involved in any way.

Click to Enlarge

Is le cabhair dheontais ó Fhoras na Gaeilge faoin Scéim Phobail Gaeilge 2008-2010 atá Oifig Ghlór Cheatharlach ag feidhmiú ó Eanair 2008. Le tacaíocht agus treoir leanúnach ó Ghlór na nGael ó na seachtóidí tá Glór Cheatharlach ag dul ó neart go neart le tríocha bliain anuas.

With the generous financial backing of Foras na Gaeilge under the Scéim Phobal Gaeilge initiative Glór Cheatharlach with its fulltime Development Officer has been functioning since January ’08.With the continuous support and encouragement of Glór na nGael since the seventies, Glór Cheatharlach has gone from strength to strength over the past thirty years or so.


Emma Whitmore

Oifgeach Gaeilge