Dianchúrsa Samhraidh 2018 (Intensive Irish Summer College for teenagers) & Campa Samraidh 2018 (Irish Summer Camp for children)


Tá Glór Cheatharlach ag eagrú Dianchúrsa Samhraidh do dhéagóirí agus Campa Samhraidh do pháistí i Mí Iúil 2018.

Reáchtáilfear an Dianchúrsa Samhraidh ó 2ú-6ú Iúil, oiriúnach do dhaltaí i Rang 6 suas go micléinn Ardteiste agus lonnaithe sa Ghaelcholáiste.

Uaireanta: 9.30am - 3pm. Táille: €120

Reáchtáilfear an Campa Samhraidh ó 16ú-20ú, oiriúnach do pháistí bunscoile agus lonnaithe i nGaelscoil Cheatharlach.

Uaireanta: 10am - 2pm. Táille: €50Glór Cheatharlach will organise an Intensive Irish Summer College for teenagers and a Summer Camp through Irish for primary school pupils in Carlow this July.

The Intensive Irish Summer College will be held in Gaelcholáiste Cheatharlach from 2nd - 6th July and is suitable for pupils in 6th Class up to Leaving Cert students.

Hours: 9.30am - 3pm. Fee: €120

The Summer Camp will run from 16th - 20th July and is suitable for primary school pupils and based in Gaelscoil Cheatharlach.

Hours: 10am - 2pm. Fee: €50

Eolas/Info: Glór Cheatharlach 085 1340047, 087 285704, 059 9137365

emma@glorcheatharlach.ie

Ioslodáil /Download.......

Dianchúrsa Samhraidh 2018 / Intensive Irish Summer College - Download the Brochure and Form here

Campa Samhraidh 2018 / Summer Camp - ">Download the Brochure and Form here

Campa Samhraidh Summer Camp 2018    Dianchursa Samhraidh Cheatharlach 2018


Glór Cheatharlach - INFORMATION BROCHURE!

A brand new information brochure has just been published by Glór Cheatharlach. It contains details of all Irish and bilingual events, activities and services on offer throughout the year in Carlow Town. The brochure is available to download below.Céad Míle Fáilte chuig suíomh idirlín Glór Cheatharlach.

Is eagraíocht áitiúil í Glór Cheatharlach chun an teanga a chur chun cinn anseo i mBaile Cheatharlach. Tá alán eolais ar an suíomh faoin obair a bhíonn ar siúl againn agus faoi na himeachtaí a eagraimid chomh maith le naisc go suíomhanna usáideacha éagsúla atá bainteach le saol na Gaeilge.


Ar an suíomh seo tá eolas ar Chúrsaí Gaeilge, Féilte i gCeatharlach, An Ghaeilge sa Phobal, Clár an tSamhraidh agus an Ghaeilge ins na meáin áitiúla. Chomh maith leis sin tá na scéalta nuachta is déanaí ó thaobh na Gaeilge i gCeatharlach agus eolas ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí inar féidir leat féin páirt a ghlacadh chun do thacaíocht don teanga a léiriú.

Bain taithneamh as!

ri ra

Welcome to the Glór Cheatharlach website.

Glór Cheatharlach is a local organisation aiming to promote the Irish language in Carlow Town. Youll find lots of information on this site about the work of Glór Cheatharlach , the events we organise and also links to other useful web pages connected to the language.

This website contains information on Irish language Courses, Festivals, Irish in the community, summer camps and colleges and information on Irish in the local media. In addition youll find all the latest news on the Irish language in Carlow as well as details of upcoming events and activities which you can participate in and thereby assist the further development of the language in Carlow.

Enjoy!

Dreolín